Total Pageviews

Search This Blog

RPT & PBS : PENGENALAN PERNIAGAAN

M
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pentaksiran Berasaskan Sekolah


Deskriptor
Evidens
Instrumen


PENGENALAN KEPADA PERNIAGAAN
24-28
a. Konsep dan kepentingan perniagaan


b. Perkembangan perniagaan dan masa depannya

c. Bentuk dan jenis perniagaand. Milikan perniagaan


e. Faktor mempengaruhi perniagaan
Aras 1
1) Menerangkan konsep perniagaan:
- maksud keperluan dan kehendak
- maksud peniaga
- maksud perniagaan

2) Mengenal pasti kepentingan perniagaan kepada individu, masyarakat dan Negara

Aras 1
1) Menerangkan perkembangan perniagaan masa dahulu hingga sekarang
Aras 2
1) Membandingkan perniagaan masa dahulu dengan sekarang
Aras 3
1) Meramalkan perubahan cirri perniagaan pada masa akan datang


Aras 1
1) Mengenal pasti bentuk perniagaan barang dan perkhidmatan

2) Menerangkan jenis perniagaan dalam negeri dan antarabangsaAras 1
1)  Mengenal pasti jenis milikan perniagaan
-Milikan tunggal
-Perkongsian
-Syarikat Sendirian Berhad
-Syarikat Awam Berhad
-Koperasi

2) Mengenalpasti ciri milikan perniagaan berdasarkan pemilik, liabiliti dan modal

3) Menerangkan kelebihan dan kekurangan jenis milikan perniagaan

Aras 2
1) Membezakan jenis milikan perniagaan berasaskan bilangan pemilik, liabiliti dan modal

Aras 1
1) Menyenaraikan faktor yang mempengaruhi perniagaan

Aras 2
1) Menjelaskan kesan setiap faktor yang mempengaruhi perniagaan
Penerangan konsep perniagaan dari segi keperluan dan kehendak, peniaga dan perniagaan

Menyenaraikan contoh keperluan dan kehendak

Mengumpul maklumat kepentingan perniagaan
dari aspek:
- memenuhi keperluan dan kehendak individu, masyarakat dan negara
- memperbaiki taraf hidup individu dan masyarakat
- menawarkan kerjaya kepada individu dan masyarakat
- mengeratkan hubungan dagangan dan kebudayaan

Sumbangsaran tentang perkembangan perniagaan masa dahulu hingga sekarang
Perbincangan mengenai perkembangan yang berlaku dalam perniagaan dari masa dahulu hingga sekarang

Bahan rujukan seperti akhbar, buletin perniagaan dan internet

Mencari maklumat perniagaan melalui internet (e-dagang), akhbar dan majalah

Merujuk laman web berkenaan

Menggunakan teknik garisan masa (salah satu teknik pengajaran dan pembelajaran Kajian Masa Depan) untuk mendapatkan scenario perubahan perniagaan akibat e-dagang

NOTA:
Sistem perniagaan dahulu dan sekarang :
sistem barter dan sistem wang

Alat pembayaran perniagaan masa kini : wang tunai, kad kredit, cek, kad prabayar, kad pintar, dan pembayaran elektronik (epay)

Cara perniagaan masa kini:
Tunai, barter, kad kredit, cek, sewa- beli, prabayar, pesanan mel, mesin runcitan dan beli melalui internet

Ciri perniagaan masa akan datang di Malaysia:
Lebih menyenangkan pelanggan, lebih cepat dan tepat, cara pembayaran yang lebih mudah dan tumpuan kepada
perniagaan berorientasikan elektronik

Sumbangsaran bentuk perniagaan barang dan perkhidmatan

NOTA:
Contoh bentuk perniagaan barang:
pakaian, kenderaan dan makanan
Contoh bentuk perniagaan perkhidmatan:
pengangkutan, perlindungan dan khidmat nasihat

Kaitkan pelajaran ini dengan bidang pembelajaran Reka Bentuk dan Teknologi.
Contohnya murid menyenaraikan bentuk perniagaan yang mereka boleh ceburi berdasarkan jenis kemahiran dan projek
hasilan mereka dalam pelajaran Kemahiran Hidup Bersepadu

Perniagaan dalam negeri melibatkan perniagaan runcit dan borong

Perniagaan antarabangsa meliputi eksport,import dan entreport yang melibatkan barang,perkhidmatan dan teknologi

Perbincangan mengenai jenis, ciri dan perbezaan milikan perniagaan

Buku skrap jenis milikan perniagaan

Penerangan meliputi faktor berikut:
- keadaan ekonomi
- peraturan dan undang-undang
- pesaing
- pembekal
- pengusaha
- pelanggan
- pekerja
- teknologi

Perbincangan kesan setiap faktor yang mempengaruhi perniagaan
Murid boleh :
B1D7
Mengetahui tentang pengenalan kepada perniagaan

B2D7
Mengetahui dan memahami tentang pengenalan kepada perniagaan
B1D7
Mengetahui tentang pengenalan kepada perniagaan
Murid boleh :
B1D7E1
Menyatakan empat jenis milikan perniagaan


B2D7E1
Menerangkan tiga jenis milikan perniagaan dari segi cirinya


B1D7E2
Menyatakan lima faktor yang mempengaruhi perniagaan
Menyatakan empat jenis milikan perniagaan yang telah dipelajari.


Terangkan tiga jenis milikan perniagaan dan ciri-cirinya berdasarkan modal, bilangan pemilik dan liabiliti.( mengisi jadual )


Terdapat beberapa faktor penting yang mempengaruhi perniagaan. Sila nyatakan lima faktor yang mempengaruhi perniagaan.

No comments:

Post a Comment