Total Pageviews

Search This Blog

RPT & PBS : PENGELUARAN
M
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pentaksiran Berasaskan Sekolah


Deskriptor
Evidens
Instrumen


38-42
a. Pengertian
pengeluaran

b. Faktor pengeluaran


c. Bidang pengeluarand. Kaitan pengeluaran
dengan permintaan


e. Proses pengeluaranf. Pengiraan kos
Aras 1
1) Menerangkan pengertian pengeluaran

Aras 1
2) Menerangkan faktor dalam pengeluaran dan ganjarannya:
- pengusaha
- modal
- tanah
- pekerja

3) Menerangkan kepentingan faktor pengeluaran

Aras 1
1) Menerangkan maksud bidang pengeluaran:
- ekstraktif
- perkilangan
- pembinaan
- perkhidmatan

Aras 1
1) Mengenal pasti kaitan pengeluaran dengan permintaan

Aras 2
1) Menerangkan kesan pengeluaran dan pemintaan terhadap harga

Aras 1
1) Menerangkan komponen asas proses pengeluaran
2) Menerangkan pengkhususan dalam proses
Pengeluaran

Aras 2
1) Menjelaskan kebaikan dan kelemahan pengkhususan dalam proses pengeluaranAras 1
1) Mengenal pasti kos bahan untuk sesuatu projek
Aras 2
1) Menganggarkan kos overhed dan kos upah berdasarkan projek
2) Mengira kos pengeluaran
Aras 3
1) Menentukan harga jualan
seunit
Perbincangan merujuk kepada aktiviti pengeluaran setempat

NOTA :
Pengusaha – untung
Modal – faedah
Tanah – sewa
Pekerja – upah

Sumbangsaran atau perbincangan factor pengeluaran yang terlibat dalam aktivitipengeluaran barang dan perkhidmatan

Bincang situasi:
- pengeluaran diwujudkan untuk memenuhi permintaan. Contohnya pengeluaran kereta Proton untuk memenuhi permintaan pasaran
- produk direka cipta terlebih dahulu untuk mewujudkan permintaan

Contohnya mereka cipta perkakasan computer dan perisian untuk mewujudkan permintaan menggunakan 20omputer dalam
kehidupan

Penerangan meliputi:
Input 􀁯 Transformasi 􀁯 Output

Perbincangan contoh bahan mentah yang diproseskan menjadi barang separuh siap (seperti gandum kepada tepung gandum, kayu balak kepada papan) dan contoh bahan mentah yang diproseskan menjadi barang siap ( rotan kepada perabot)

Perbincangan dikaitkan dengan langkah membuat projek dalam bidang pembelajaran Reka Bentuk dan Teknologi
NOTA:
Aspek penting yang perlu diambilkira adalah
pengeluaran secara besar-besaran yang
melibatkan pengkhususan

Mencari maklumat pengkhususan dalam proses pengeluaran melalui tayangan video, keratan akhbar dan majalah

Carta aliran proses pengeluaran sesuatu produk
NOTA:
Contoh kebaikan pengkhususan :
- mempercepatkan proses pengeluaran
- meningkatkan kualiti pengeluaran

Latihan pengiraan kos dengan merujuk projek Kemahiran Hidup Bersepadu dan merekod kos projek secara sistematik

Latihan pengiraan kos pengeluaran seunit

Mengira kos pengeluaran lain-lain projek dalam kuantiti yang banyak
NOTA:
Kos overhed ialah kos tetap yang terlibat dalam menghasilkan sesuatu produk seperti sewa tempat, insurans, telefon, bil air dan elektrik

Kos Pengeluaran = Kos Bahan + Kos Overhed + Kos Upah

Latihan mengira harga jualan seunit
Murid boleh :
B1D10
Mengetahui tentang pengeluaran

B2D10
Mengetahui dan memahami  tentang pengeluaran
B3D8
Mengaplikasikan
pengetahuan dan pemahaman tentang pengeluaran

B4D8
Mengaplikasikan
pengetahuan dan pemahaman tentang pengeluaran secara sistematik
Murid boleh :
B1D10E1
Menyatakan empat bidang pengeluaran

B2D10E1
Menerangkan tiga bidang pengeluaran

B3D8E1
Mengira kos pengeluaran
B4D8E1
Mengira kos pengeluaran mengikut prosedur


Menyatakan empat bidang pengeluaran.


Menerangkan tiga bidang pengeluaran.

Mengira kos pengeluaran berdasarkan maklumat yang telah diberikan( kos bahan, kos upah, dan kos overhed)


No comments:

Post a Comment