Total Pageviews

Search This Blog

RPT & PBS : KERJA PAIP

M
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pentaksiran Berasaskan Sekolah


Deskriptor
Evidens
InstrumenKERJA PAIP
14-16
a. Pengenalan sistem
bekalan air di rumah

b. Jenis paip,
penyambung paip dan bahan pemasangan paip


c. Jenis dan kelengkapan paip


d. Kerja
Penyenggaraan

Aras 1
1) Mengenal pasti sistem bekalan air di rumah

2) Mengenal pasti nama dan fungsi paip yang
disambungkan ke tangki simpanan air

Aras 1
1) Mengenal pasti jenis paip

2) Mengenal pasti jenis dan fungsi penyambung paip

3) Mengenal pasti bahan pemasangan paip


Aras 1
1) Mengenal pasti dan menggunakan alatan tangan
2) Mengenal pasti jenis, nama bahagian dan fungsi tangki simbah
3) Menyatakan operasi tangki simbah
4) Mengawal aras air dalam tangki simbah
5) Mengenal pasti jenis dan bahagian utama pili
6) Mengganti sesendal pili


Aras 1
1) Mengenal pasti jenis dan fungsi perangkap

2)  Memilih dan menggunakan alatan tangan yang sesuai untuk kerja penyenggaraan
perangkap

Guru menyediakan carta atau model sistem bekalan air di rumah iaitu sistem terus dan sistem tidak terus.

Penerangan fungsi paip perhubungan, paip perkhidmatan, paip agihan, paip cuci dan paip limpah.

Guru menerangkan jenis paip yang terdapat di pasaran iaitu paip PVC, paip besi bergalvani dan paip poli.

Contoh saiz paip di pasaran ialah 13mm,
20mm dan 25mm.

Contoh penyambung paip besi bergalvani (BG)
dan PVC ialah:
- soket sama
- soket pengecil
- siku 90º sama
- siku 90º pengecil
- Tee sama
- Tee pengecil
- putting heksagon
- penyuai soket PT
- penyuai soket injap
- soket penjodoh
- palam
- nat pengunci

Bahan pemasangan paip seperti pita PTFE ( Poly Tetra Fluoro Ettelena ) dan glu paip PVC.

Tunjuk cara kaedah penyambungan paip PVC, paip besi galvani dan paip poli dengan menggunakan bahan pemasangan.

Alatan tangan yang digunakan ialah :
- pita pengukur
- gergaji besi
- pemotong paip beroda
- ragum paip yoke
- kikir bulat
- kikir rata
- pemotong paip PVC
- perengkoh paip
- sepana boleh laras
- playar cengkam seribu

Jenis tangki simbah ialah tangki simbah aras tinggi dan tangki simbah aras rendah.

Guru menerangkan bahagian utama dan fungsinya

Guru menerangkan operasi tangki simbah.

Mengawal aras air dengan melaraskan skru pelaras

Jenis pili yang perlu dipelajari ialah pili berbibir dan pili bertiang.

Tunjuk cara menggantikan sesendal pili.

Sesi perbincangan tentang pelbagai bentuk pili yang terdapat di pasaran.
Perangkap yang dipelajari ialah perangkap jenis P, S dan botol.

Perbincangan tentang kedap air.

Tunjuk cara membersihkan perangkap

Aktiviti penyenggaraan boleh dilakukan secara berkumpulan.
Murid boleh:
B1D4
Mengetahui tentang kerja paip

B2D4
Mengetahui dan memahami tentang kerja paipB3D3
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang kerja paip

B4D3
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang kerja paip secara sistematik
Murid boleh:
B1D4E1
Menyatakan tiga jenis paip


B2D4E1
Menerangkan tiga paip yang disambung pada tangki simpanan air dari segi fungsinya

B2D4E2
Menerangkan enam jenis penyambung paip dari segi fungsinya


B3D3E1
Membuat penyenggaraan perangkapB4D3E1
Membuat penyenggaraan perangkap mengikut prosedur

Menyatakan tiga jenis paip secara bertulis.


Menerangkan tiga paip yang disambung pada tangki simpanan air dari segi fungsinya secara bertuis

Menerangkan enam jenis penyambung paip dari segi fungsinya secara bertulis.


Aktiviti Amali:
Setiap murid membuat penyenggaraan perangkap

No comments:

Post a Comment