Total Pageviews

Search This Blog

RPT & PBS : DOKUMEN PERNIAGAAN
M
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pentaksiran Berasaskan Sekolah


Deskriptor
Evidens
InstrumenDOKUMEN PERNIAGAAN34-37
a. Kepentingan dokumen

c. Jenis dokumen

d. Maklumat penting dalam dokumen
Aras 1
1) Menjelaskan kepentingan dokumen
2) Menjelaskan kepentingan menyimpan dokumen
3) Menjelaskan cara menyimpan dokumen

Aras 1
1) Menyenaraikan jenis-jenis dokumen dalam perniagaan
- Surat tanya
- Katalog/sebut harga/ senarai harga
- Borang pesanan
- Nota serahan
- Invois
- Nota Debit
- Nota Kredit
- Penyata Akaun
- Resit
- Bil tunai

Aras 2
1) Mengkelaskan dokumen peniagaan sebelum, semasa dan selepas urusniaga

Aras 1
1) Mengenal pasti maklumat penting dalam dokumen
2) Menentukan dokumen bagi kegunaan penyediaan akaun

Aras 2
1)  Membezakan diskaun tunai dan
diskaun niaga
2)  Mengira diskaun dan syarat
pembayaran
Menfailkan dokumen seperti dokumen peribadi, dokumen kelab dan persatuan

Perbincangan

Penerangan meliputi penyimpanan dokumen secara manual dan elektronik

Lawatan ke koperasi sekolah, pejabat sekolah, pusat sumber dan bilik kaunseling

Buku skrap


Latihan amali:
i. Invois
- mengisi maklumat penting
- mengetahui syarat serahan dan syarat
pembayaran
ii. Resit
- melengkapkan butiran yang
terdapat dalam resit
NOTA :
Mengetahui butiran yang terdapat di dalam resit

Urusniaga yang memerlukan resit

Pengesahan resit

Bukti pembayaran

Perbincangan tentang kegunaan dokumen perniagaan bagi:
- penyediaan akaun
- bukti urusniaga

Latihan amali invois :
- Mengira jumlah diskaun dan syarat pembayaran
Murid boleh :


B1D9
Mengetahui tentang dokumen perniagaan


B2D9
Mengetahui dan memahami tentang dokumen perniagaanB3D7
Mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman  tentang dokumen perniagaanB4D7
Mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman  tentang dokumen perniagaan secara sistematik

Murid boleh :


B1D9E1
Menyatakan lapan jenis dokumen dalam perniagaan


B1D9E2
Menyatakan dua syarat masa serahan


B2D9E1
Menerangkan dua syarat masa serahan
B3D7E1
Mengira diskaun niaga dan diskaun tunai

B3D7E2
Mengira jumlah yang perlu dibayar

B4D7E1
Mengira diskaun niaga dan diskaun tunai mengikut prosedur

B4D7E2
Mengira jumlah yang perlu dibayar mengikut prosedur


Terdapat beberapa dokumen yang digunakan dalam perniagaan. Silamnyatakan lapan daripadanya.
Nyatakan dua syarat masa serahan.Menerangkan dua syarat masa serahan.


Mengira diskaun niaga dan diskaun tunai berdasarkan urus niaga yang diberikan.

Mengira jumlah yang perlu dibayar berdasarkan urusniaga yang diberikan.

No comments:

Post a Comment