Total Pageviews

Search This Blog

RPT & PBS : PENUBUHAN PERNIAGAAN
M
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pentaksiran Berasaskan Sekolah


Deskriptor
Evidens
InstrumenPENUBUHAN DAN PENGENDALIAN PERNIAGAAN29-31
a. Langkah-langkah menubuhkan perniagaan kecil

i.  Perancangan perniagaan

ii  Dokumen penubuhan perniagaan kecil
iii. Cara mendapatkan modalb. Pengendalian perniagaan
i. Pengendalian dan kawalan
perniagaan

ii. Etika amalan
perniagaan
Aras 1
Menyenaraikan langkah-langkah
menubuhkan perniagaan kecil


Aras 1
1) Mengenal pasti elemen penting semasa merancang penubuhan perniagaan
2) Menerangkan panduan merancang perniagaan
Aras 2
1) Merancang perniagaan
Aras 1
1) Mengenal pasti dokumen-dokumen penting penubuhan perniagaan kecil
2) Mengenal pasti maklumat penting dalam borang pendaftaran perniagaan dan
perlesenan perniagaan
3) Menerangkan cara membuat pendaftaran dan mendapatkan lesen perniagaanAras 1
1) Mengenal pasti sumber modal
- Simpanan
- Pinjaman


Aras 1
1) Mengenal pasti sumber bekalan stok
2) Mengenal pasti aspek pengendalian dan kawalan perniagaan

Aras 2
1) Menyediakan penyata aliran tunai

Aras 1
1) Menyatakan etika amalan perniagaan

Aras 2
1) Menerangkan amalan
perniagaan yang bertentangan
dengan etika perniagaan
Membuat susunan langkah-langkah
menubuhkan perniagaan kecil mengikut
keutamaan


Sumbangsaran perkara-perkara penting yang dipertimbangkan semasa merancang perniagaan

Perbincangan mengenai panduan merancang perniagaan

Merancang perniagaan sendiri

Mengumpul dokumen penubuhan perniagaan kecil
NOTA:
Borang pendaftaran perniagaan boleh didapati dari pejabat Pendaftar Perniagaan
Borang perlesenan perniagaan boleh didapati dari Majlis Kerajaan Tempatan, Majlis Daerah, Majlis Perbandaran dan Dewan Bandaraya

Latihan mengisi borang pendaftaran perniagaan dan perlesenan perniagaan

Main peranan cara mendapatkan modalLawatan ke tempat perniagaan untuk mendapatkan maklumat tentang cara peniaga mengurus stok, pengendalian dan kawalan
perniagaan (pekerja, stok, masa dan wang)

Tunjuk cara menyediakan penyata aliran tunai sebagai salah satu aspek pengendalian wang

Mengumpul maklumat etika perniagaan

Kajian

Tinjauan


Murid boleh :

B1D8
Mengetahui tentang penubuhan dan pengendalian perniagaan


B2D8
Mengetahui dan memahami tentang penubuhan dan pengendalian perniagaan
B3D6
Mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman tentang penubuhan dan pengendalian perniagaan

B4D6
Mengaplikasikan pengetahuan dan pemahaman tentang penubuhan dan pengendalian perniagaan secara sistematik
Murid boleh :

B1D8E1
Menyatakan dua dokumen dalam penubuhan perniagaan kecilB2D8E1
Menerangkan dua dokumen dalam penubuhan perniagaan kecil

B3D6E1
Menyediakan penyata aliran tunai

B4D6E1
Menyediakan penyata aliran tunai mengikut prosedur


Dokumen dalam penubuhan perniagaan kecil adalah penting. Nyatakan dua dokumen tersebut.

Menerangkan dua jenis dokumen  penubuhan perniagaan kecil.


Melengkapkan penyata aliran tunai. ( Pendapatan, Perbelanjaan, Jumlah, Baki b/b dan Baki h/b)

No comments:

Post a Comment