Total Pageviews

Search This Blog

RPT & PBS : REKABENTUK

M
Bidang Pembelajaran
Hasil Pembelajaran
Cadangan Aktiviti Pembelajaran
Pentaksiran Berasaskan Sekolah


Deskriptor
Evidens
Instrumen
REKA BENTUK DAN PENGHASILAN PROJEK
3-10
a) Pengenalan reka bentuk dan teknologi

b) Faktor reka bentuk
-fungsi
-rupa bentuk
-kesesuaian bahan
-kaedah pembinaan
-ketahanan
-kos
-kemasan
-keselamatan
-nilai komersil

c)Jenis bahan dan pengikat

d)Alatan tangan dan mesin

Alatan tangan
-Pita pengukur
-Pembaris keluli
-Sesiku L
-Tolok penanda
-Tolok serong
-Gergaji tangan
-Gergaji putting
-Gergaji lengkung halus
-Tukul kuku kambing
-Tukul warrington
-Pahat tepi serong
-Kikir parut
-Gandin kayu

Mesin
-Mesin gerudi mudah alih
-Mesin gerudi lantai

e)Proses
i. Lukisan Projekii. Pembinaan
iii. Kekemasan
f. Reka bentuk projek
i. Pernyataan masalah atau keperluanii. Perancangan,
pembinaan dan
pengubahsuaian projekiii. Pendokumentasian
Aras 1
Pelajar dapat:
1) Menyatakan definisi reka bentuk dan teknologi
2) Menyatakan faktor-faktor utama reka bentuk
3) Mengenal pasti saiz dan sifat bahan
4) Menyenaraikan kekuatan dan kelemahan bahan
5) Mengenal pasti jenis dan saiz pengikat
6) Mengenal pasti cara penggunaan pengikat

Aras 1
Pelajar dapat:
1) Mengenal pasti nama dan fungsi alatan tangan
2) Menggunakan alatan tangan dengan cara yang betul dan selamat.
3) Mengenal pasti nama dan fungsi mesin.
4) Mengenal pasti bahagian utama mesin.
5) Mengguna dan menyenggara mesin.Aras 1
Pelajar dapat:
1) Membuat lakaran reka bentuk
2) Memilih lakaran paling sesuai

Aras 1
Pelajar dapat:
1) Mengenal pasti proses mengukur, menanda, dan memotong
2) Mengenal pasti cara membentuk dan mencantum
3) Menyatakan kaedah membina dan mencantum bahagian projek

Aras 1
Pelajar dapat:
1) Mengenal pasti alat dan bahan kemasan yang sesuai.
2) Membuat kemasan
Aras 1
1) Mengenal pasti masalah atau keperluan yang hendak diselesaikan
2) Mengumpul maklumat dan data
3) Menyenaraikan pelbagai alternatif penyelesaian masalah dalam bentuk lakaran bebas


Aras 1
1) Menyediakan jadual kerja
2) Menyenaraikan bahan dan alatan tangan yang diperlukan
3) Membuat projek berdasarkan lukisan kerja
yang dipilih
4) Menguji dan menilai projek
5) Mengubahsuai projek untuk mendapatkan hasil yang lebih berkualiti

Aras 1
1) Mengumpul dan merekodkan maklumat
projek
2) Mengira kos pengeluaran
3) Membuat persembahan projek
Penerangan guru mengenai isi pelajaran.

Perbincangan dalam kelas soal-jawab secara lisan.

Bahan yang dipelajari –kayu, papan lapis dan bahan komposit seperti MDF dan mounting board

Penerangan guru mengenai isi pelajaran.

Jenis pengikat ialah paku kepala rata, paku panel, skru kepala benam, skru kepala bulat, glu PVA dan glu sentuh.

Penerangan guru tentang alatan tangan.

Soal-jawab secara lisan

Kaedah tunjuk ajar oleh guru

Latihan melabel oleh pelajar

Penerangan isi pelajaran oleh guru.

Memilih dan memasang gerudi

Tunjuk cara oleh guru

Latihan menggerudi.

Pelajar membuat lakaran untuk memperkembangkan idea dalam bentuk dua atau tiga dimensi

Memilih lakaran berpandukan faktor reka bentuk

Tunjuk cara oleh guru-mengukur, menanda dan memotong

Pelajar menjalankan kerja-kerja mengukur, menanda, memotong dan mencantum projek.

Penerangan guru tentang alat dan bahan kemasan.

Tunjuk cara oleh guru-menggosok projek dengan kertas las.

Pelajar membuat kemasan pada projek masing-masing.
Guru boleh memberi tema sebagai panduan untuk membantu murid.
Contoh tema : Penyimpanan dan Pengasingan

Cara mengumpulkan maklumat dan data adalah melalui pemerhatian, lawatan,sumbangsaran, pembacaan, melayari internet, penyelidikan dan bimbingan guru.

Guru menggunakan maklumat reka bentuk seperti fungsi, keselamatan dan kos produk yang sedia ada untuk membantu murid mendapatkan pelbagai idea.

Murid menyelesaikan masalah menggunakan peta minda, sumbangsaran dan perbincangan kumpulan.

Rumusan daripada aktiviti ini diterjemahkan dalam bentuk lakaran bebas dua atau tiga dimensi.

Murid menyediakan jadual kerja yang lengkap

Murid menyenaraikan bahan dan alatan yang paling sesuai untuk pembinaan projek

Murid menguji kefungsian projek dan menilai mengikut aspek rupa bentuk, keselamatan, kos, penggunaan sumber dan nilai
komersialnya dengan bimbingan guru.

Mengubahsuai projek untuk menambah nilai (value added) jika perlu.

Segala maklumat projek seperti lakaran hendaklah dikumpul dan direkod serta disimpan dalam fail.

Guru membimbing murid cara menjaga kekemasan dan keselamatan fail.

Guru membimbing murid mengira kos pengeluaran
( kos pengeluaran = kos bahan + kos upah + kos overhed )Murid boleh:

B1D2
Mengetahui tentang reka bentuk dan penghasilan projek


B2D2
Mengetahui dan memahami tentang reka bentuk dan penghasilan projek


B3D1
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan penghasilan projek

B4D1
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan penghasilan projek secara sistematik

B5D1
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan penghasilan projek secara berinisiatif

B6D1
Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan penghasilan projek secara kreatif dan inovatif

Murid boleh :

B1D2E1
Menyatakan empat faktor utama reka bentukB2D2E1
Menerangkan lima alatan tangan termasuk mesin dari segi fungsinyaB3D1E1
Membuat lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalahB4D1E1
Membuat lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah mengikut prosedur


B5D1E1
Membuat lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah dengan daya usahaB6D1E1
Membuat lakaran reka bentuk merujuk pernyataan masalah dengan nilai tambah
Menyatakan empat faktor utama reka bentuk secara bertulisMenerangkan lima alatan tangan termasuk  mesin dari segi fungsinya secara bertulis.
Membuat dua lakaran reka bentuk dengan merujuk kepada masalah.

No comments:

Post a Comment