Total Pageviews

Search This Blog

PPPM KHB BAB 1 & 2

BIDANG


TAJUK


BAND


DESKRIPTOR

REKA BENTUK
1.
Organisasi

B1

Menyatakantentang organisasi bengkel dan keselamatan dengan memberikan


DAN TEKNOLOGI

bengkel danempat amalan 4M.

keselamatan

2. Reka bentuk dan
Menerangkantentang organisasi bengkel dan keselamatan dengan menjelaskan dua

penghasilan

B2
amalan 4M.

projek


Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan
B3

penghasilan projek dengan membuat lakaran reka bentuk merujuk penyataanmasalah.Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan
B4

penghasilan projek secara sistematik dengan membuat lakaran reka bentukmerujuk penyataan masalah mengikut prosedur1.Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan
B5

penghasilan projek secara berinisiatif dengan membuat lakaran reka bentuk merujukpenyataan masalah dengan daya usaha1.Mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman tentang reka bentuk dan
B6

penghasilan projeksecara kreatif dan inovatif dengan membuat lakaran reka bentukmerujuk penyataan masalah dengan nilai tambah1 dan membimbing1.

prosedur1

: Lakaran mesti menggunakan pensel tanpa menggunakan pembaris. Lakaran mesti dalam bentuk oblik atau

isometrik.


daya usaha1

: Lakaran mesti :


(i) kemas (boleh menggambarkan idea yang dihasratkan)

(ii) bersih.nilai tambah1

: Penambahan bahan atau idea yang berfungsi dan mampu menggambarkan idea tersendiri murid.


membimbing1

: (i) Menjadi contoh dari segi tingkah laku dan hasil kerja.


(ii) Boleh memberi  tunjuk ajar kepada murid yang lain.


No comments:

Post a Comment