Total Pageviews

Search This Blog

BAB 4 PK Pengeluaran

4.1 Pengertian pengeluaran

4.2 Faktor pengeluaran

4.3 Bidang pengeluaran

4.4 Kaitan pengeluaran dengan permintaan

4.5 Proses pengeluaran

4.6 Pengiraan kos

Modul 1 Perdagangan dan Keusahawanan

No comments:

Post a Comment