Total Pageviews

Search This Blog

1.5 Faktor mempengaruhi perniagaan

1.5 Faktor-faktor mempengaruhi perniagaan

1. Keadaan ekonomi = ekonomi bergantung kepada keadaan politik dalam dan luar negara, lebih banyak perniagaan akan dijalankan semasa keadaan ekonomi stabil.

2. Peraturan dan undang-undang = kestabilan peraturan dan undang-undang meningkatkan keyakinan pelaburan dalam perniagaan

3. Pembekal = kecekapan pembekal dapat menjayakan perniagaan

4. Pelanggan = kepuasan pelanggan dapat meningkatkan kejayaan perniagaan

5. Pekerja = kemahiran, pengalaman dan hal ehwal pekerja dapat mempengaruhi kejayaan perniagaan

6. Teknologi = penggunaan teknologi yang bersesuaian dapat mempermudahkan dan mempercepatkan urusan perniagaan

7. Pesaing = peniaga-peniaga berdekatan yang menjual barangan yang sama.

8. Pengusaha = sifat baik yang perlu ada pada seorang pengusaha ialah amanah, cekap, jujur, sopan dan berdisiplin

No comments:

Post a Comment