Total Pageviews

Search This Blog

1.4 Milikan perniagaan

1.4 Milikan perniagaan

1.4.1 Jenis milikan perniagaan

1. Milikan Tunggal
  • seorang pemilik
  • modal dari simpanan/ pinjaman
  • diurus oleh pemilik dengan bantuan ahli keluarga
  • didaftarkan dengan Pendaftar Perniagaan Suruhanjaya Syarikat Malaysia

2. Perkongsian
3. Syarikat Sendirian Berhad
4. Syarikat Awam Berhad
5. Koperasi

No comments:

Post a Comment