Total Pageviews

Search This Blog

1.1 Konsep dan kepentingan perniagaan

1.1 Konsep dan kepentingan perniagaan

Keperluan = sesuatu yang diperlukan/ mesti ada untuk manusia terus hidup secara normal
1. Keperluan Asas = makanan, pakaian dan perlindungan/ tempat tinggal
2. Keperluan lain = pendidikan, wang, pengangkutan, perubatan dan sebagainya.

Kehendak = TIDAK diperlukan untuk hidup tetapi dikehendaki oleh manusia untuk keselesaan hidup contohnya, perabot, alat elektrik, alat sukan, permainan dan sebagainya.

                                                          PERBEZAAN
KEPERLUAN                                               -            KEHENDAK
1. amat penting untuk hidup                                           1. dikehendaki untuk keselesaan
2. terhad & sama untuk semua individu                        2. tidak terhad, sukar dipenuhi kesemuanya
3. tanpanya tidak dapat meneruskan hidup                  3. masih boleh hidup tanpa kehendaknya


Peniaga = orang yang melakukan kegiatan jual beli untuk mendapatkan keuntungan

Perniagaan = aktiviti pertukaran barang-barang/ perkhidmatan untuk mendapatkan bayaran dalam bentuk wang ataupun barang dan perkhidmatan lain

Kepentingan perniagaan

1. Memenuhi keperluan dan kehendak manusia 
= perniagaan menyediakan keperluan dan kehendak

2. Memperbaiki taraf hidup individu dan masyarakat
= perkembangan perniagaan meningkatkan peluang pekerjaan seterusnya meningkatkan pendapatan keluarga

3. Menyediakan peluang kerjaya
= perkembangan perniagaan menyebabkan lebih banyak kedai, kilang, pejabat ditubuhkan oleh itu terdapat lebih banyak peluang pekerjaan

4. Mengeratkan hubungan antarabangsa
= perniagaan mewujudkan hubungan dagangan antara negara, oleh itu penduduk antara dua negara tersebut dapat lebih memahami budaya, nialai sosial, teknologi dan sebagainya

No comments:

Post a Comment