Total Pageviews

Search This Blog

Peta Minda

PETA MINDA
Kaedah membuat nota jenis peta minda telah diperkenalkan oleh Tony Buzan . Kaedah ini lebih menitikberatkan grafik

dan kata kunci . Kaedah ini lebih efektif berbanding dengan kaedah biasa kerana kita dapat menyeimbangkan

pengguanaan otak kiri dan otak kanan . Di samping itu , peta minda merupakan kaedah yag berkesan untuk mendapatkan

semuala makluat daripada ingatan untuk ditukarkan kepada bentuk yang boleh dilihat .

Peta minda boleh membantu kamu mengukuhkan daya ingatan dan pemahaman . Melalui peta minda , kamuberhubung secara

aktif dengan maklumat dalam ingatan kamu seoalah-olah kamu berbicara dengan daya ingatan kamu sendiri . Segala

maklumat yang kamu susun dapat diperkukuh melalui gambaran dan tulisan secara tepat dan mudah difahami .

PERSEDIAAN MEMBUAT PETA MINDA

-Tenangkan hati dan pasang niat untuk belajar . Bacalah doa (bagi pelajar Islam) , duduk tegak , dan pernafasan

biarlah betul

-Tingkatkan konsentrasi . Pastikan suasana tenang , hindarkan sebarang gangguan yang boleh memberi kesan terhadap

penumpuan belajar

-Baca teks keseluruhan , terutama tajuk penting , pendahuluan , subtajuk , kesimpulan , soalan / latihan , gambar

rajah dan carta
Baca keseluruhan teks dengan laju
Baca dengan sederhana laju dan tandakan fakta-fakta penting
Kenal pasti tajuk utama dan subtajuk yang hendak dimasukkan ke dalam peta minda

-Bina peta minda

KAEDAH MEMBUAT PETA MINDA

-Mula membuat peta minda di bahagian tengah kertas

-Bezakan tajuk utama dan tajuk kecil dengan menggunakan warna yang terang dan berbeza supaya lebih menarik

-Tuliskan tajuk utama di tengah-tengah kertas dan lukis gambar untuk mewakili tajuk utama tersebut .

-Gunakan warna yang berlainan dan menarik supaya lebih mudah mengingatinya

-Sambungkan ranting utama ke tajuk yang berada di tengah-tengah . Kembangkannya dengan cara melebar ke tepi

-Tulis atau lukis imej yang menggambarkan fakta di atas ranting utama tersebut . Gunakan simbol

-Tambahkan ranting utama mengikut fakta yang hendak kamu masukkan . Gunakan warna yang berbeza untuk memudahkan kamu

mengingatinya

-Kembangkan ranting utama ke ranting kecil mengikut fakta . Jika boleh , kamu gunakan warna yang berbeza antara

ranting-ranting kecil ini

No comments:

Post a Comment