Total Pageviews

Search This Blog

6.2 Penanaman anak pokok

6.2 Penanaman anak pokok

Medium penanaman
Mengubah keratan berakar

6.3 Penjagaan anak pokok

  • Merumput
  • Menggembur
  • Membaja
  • Menyiram

No comments:

Post a Comment