Total Pageviews

Search This Blog

2.7 Reka bentuk projek

2.7 Reka bentuk projek

1. Pernyataan masalah/keperluan
  • Mengenalpasti masalah
  • mengumpul maklumat
  • Menyenaraikan alternatif penyelesaian
2. Perancangan, pembinaan, pengubahsuaian projek
  • Jadual kerja
  • Senarai bahan & alatan
  • Membuat projek berdasarkan lukisan kerja
  • Mneguji & menilai projek
  • pengubahsuaian projek
3. Pendokumentasian
  • Mengira kos projek
  • Persembahan projek

No comments:

Post a Comment