Total Pageviews

Search This Blog

2.1 Pengenalan

2.1 Pengenalan

Reka bentuk
= susunan/ aturan perancangan bahan untuk menghasilkan produk

Teknologi
= pengetahuan & pengajian tentang usaha manusia mencipta sesuatu menggunakan pelbagai alat, sumber, sistem dan teknik untuk uruskan kehidupan

No comments:

Post a Comment