Total Pageviews

Search This Blog

1.5 Etika & budaya kerja

1.5 Etika & budaya kerja

1. Etika kerja = disiplin & sikap terhadap kerja
  • menepati masa, hadir ke kalas/ bengkel mengikut waktu yang ditetapkan
  • amanah, tidak membawa balik alatan/ bahan yang berlebihan
  • bertanggungjawab, menyimpan semula alatan di tempat asalnya, menjaga keselamatan diri, rakan & alatan semasa di bengkel
  • mematuhi peraturan, mengikut arahan guru, formen & penolong formen
2. Budaya kerja = cara peradaban yang menjadi amalan semua
  • beratur sebelum memasuki bengkel
  • formen memeriksa alatan & melaporkan kehilangan

No comments:

Post a Comment